Åbningstider

Åbningstider og lukkedage

 Åbningstider:
Mandag - torsdag 6.15 - 16.30
Fredag 6.15 - 15.45

Dagtilbudstype og aldersgruppe:
vuggestue 0 - 3 år

Børnehave 3 - 6 år

Normeringen i børnehaven er 33 børn.

Normering i vuggestuen er 12 børn.

Åkanden har lukket den 24. december og Grundlovsdag.

Der er fælles pasning blandt børnehusene i Fjends-området dagen efter Kr. Himmelfartsdag og uge 29-31 samt julen.

Uge 7 og 42 er der intern pasning mellem Åkanden og Myretuen.