Madpakker på legepladsen for første gang i år -HURRA.
Vuggestuen på bjergtur.
Velkommen til børnehuset

Åkanden er et børnehus normeret til 33 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. 

Børnehaveafdelingen er indrettet funktions-  opdelt, med div. værksteder. Legepladsen er dejlig stor og med mulighed for mange forskellige aktiviteter.
Vuggestueafdelingen er indrettet med plads til leg, både ved bordet - og i høj grad på gulvet.  Vuggestuen er en integreret del af Åkanden. Vi åbner og lukker sammen - og vuggestuen kan i det omfang det giver mening, være en del af børnehavens aktiviteter og omvendt. I vuggestuen følger vi børnenes rytme, derfor er der stor forskel på hvornår børnene spiser og sover middagssøvn.
Åkanden er en arbejdsplads med flest pædagoger. Vore fysiske rammer indbyder til en bred vifte af pædagogiske aktiviteter, alle rum både inde og ude bliver udnyttet i det pædagogiske arbejde. Hos os er alt muligt.     

Vores arbejdsform, læringsmiljø- og læringsforståelse.
Der males ridderborg
Påskefrokost

Læring sker både gennem spontane oplevelser, leg og ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for at fordybe sig og erhverve erfaring. Derfor har hele læringsmiljøet en betydning for børnenes udvikling og læring. Ved læringsmiljø forstås bredt vores kultur og atmosfære, personalets rolle, de fysiske rammer, organiseringen og de metoder, vi bruger for at fremme børnenes læring. Det skal være både lærerigt og sjovt at gå i børnehave og vuggestue.